Data: 21 maja 2009
Typ raportów: Bieżące

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał 
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 maja 2009 
roku (“ZWZA”). W stosunku do żadnej z uchwał ZWZA nie został zgłoszony sprzeciw. 
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) 
 
Załączniki 
Uchwały powzięte przez ZWZA Akcjonariuszy Arcus S.A.