Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A. otrzymał “Plus Tygodnia” od tygodnika „Gazeta Finansowa” w związku z opublikowanymi wynikami Grupy Arcus. Redakcja wyróżnia w ten sposób osoby, które odnoszą sukcesy.

Redakcja wyróżniła Prezesa Michała Czeredysa w związku z poprawą wyników finansowych Arcus S.A. w 2015 roku i przeprowadzenie firmy przez trudny czas w 2014 roku. W uzasadnieniu podkreślono, że „prawdziwych liderów poznaje się podczas kryzysu”, bo bycie menedżerem w spokojnych czasach jest dużo łatwiejsze.

Przeprowadzone przez Michała Czeredysa zmiany w firmie w trudnym dla niej okresie pozwoliły jej wrócić na ścieżkę rozwoju i zamienić stratę w zysk. Poprawa wyników finansowych została pozytywnie odebrana przez inwestorów: kurs akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł dwukrotnie od momentu publikacji wyników. Prezes Michał Czeredys nie spoczywa na laurach i zapowiada dalsze rozwijanie oferty usług Grupy Arcus i pracę nad poprawą wyniku finansowego.